دکتر ریحانه صباحی

دکتر ریحانه صباحی

متخصص زنان و زایمان در اصفهان

برای مراجعه به مراکز درمانی حتما از ماسک استفاده کنید.

تغییرات بدن در ماه های مختلف بارداری

بازگشت

نمایش گرافیکی به همراه تشریح تغییراتی که در بدن مادر، به طور خاص در رحم در طی ماه های مختلف بارداری رخ می دهد.

طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com    © تمامی حقوق محفوظ است.