علت بوی بد واژن در بارداری

یکی دیگر از اختلالات متداول و آزاردهنده دوران بارداری که موجب آزار و نگرانی بسیاری از بانوان می شود ، بوی بد واژن در دوره بارداری است . که در بیشتر موارد از عفونی شدن نواحی درونی و ازدیاد باکتری ها ناشی می شود .

مطلب کامل