شاد بودن در دوران حاملگی

دوران بارداری اتفاقی شگفت انگیز بوده و همواره با شیرینی و سختی های زیادی همراه است. روحیه مادران یکی از نکاتی است که در این دوران اهمیت زیادی دارد، زیرا یک مادر خوشحال و با روحیه ای شاد می تواند فرزندی سالم را به دنیا بیاورد.

مطلب کامل